<رحلت جانسوز خاتم النبیین حضرت محمدمصطفی(ص) وشهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) را محضرمقدس حضرت ولی عصر وهمه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض می نماییم🏴 jahan-eghtesad.com

Our Major stocks

 
Major stocks of this corporation belong to
“Shahr Bank” . Read more

Company history

 
Jahan Eghtesad & Sarmayeh-e Atiyeh-e Iranian Co.
established in November2009  inTehran. .. Read more

The subject of Company

 
* Stocks’ Exchange
* Fundraising and utilizing the foreign and domestic
investment. Read more