<رحلت جانسوز خاتم النبیین حضرت محمدمصطفی(ص) وشهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) را محضرمقدس حضرت ولی عصر وهمه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض می نماییم🏴 شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان