🌸...خوش آمدید اساسنامه

اساسنامه

Post on 19 دی 1393

موضوع فعالیت شرکت درچارچوب اساسنامه:

•    خرید و فروش سهام
•    جذب و بکارگیری سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی
•    خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و خدمات مجاز
•    شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی
•    انجام امور خدماتی و مطالعاتی و مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری
•    انجام کلیه خدمات پیمانکاری ، تاسیساتی ، ترافیکی ، امور شهری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آنها
•    خرید و تامین اقلام و تجهیز اماکن عمومی ، اداری ، تجاری ، تفریحی و ورزشی