🌸...خوش آمدید سهامداران

سهامداران

Post on 01 فروردين 806

سهامداران شرکت:

عمده سهام این شرکت  متعلق به بانک شهر و مابقی متعلق به سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران می‌باشد.