<<ما گوشه نشينان غم فاطمه ايم ...محتاج عطا و كرم فاطمه ايم🌸شهادت بانوی عزیز عالم اسلام حضرت فاطمه س تسلیت باد🌸خوش آمدید سهامداران

سهامداران

Post on 01 فروردين 806

سهامداران شرکت:

عمده سهام این شرکت  متعلق به بانک شهر و مابقی متعلق به سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران می‌باشد.