🌸...خوش آمدید درباره سهامداران شرکت

درباره سهامداران شرکت

Post on 02 فروردين 848

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه:

شركت سرمايه گذاري شهرآتیه (سهامي خاص) در تاريخ 1386/11/16 تحت شماره 314780 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به نام شرکت سرمایه گذاری فجرشمس آتیه (سهامی خاص) به ثبت رسيده است.

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/02/07 نام شرکت سرمایه گذاری فجرشمس آتیه (سهامی خاص) به شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه (سهامی خاص) تغییر داده شد و مراتب تغییر در تاریخ 1389/02/26 نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

 

 

 

 

شرکت لیزینگ شهر:

 شرکت لیزینگ شهر در راستای تأمین مالی و به‌منظور ارائه و انجام خدمت و تأمین مایحتاج پرسنل محترم شهرداری‌ها، شرکت‌های وابسته و شهروندان گرامی در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۲۳۵۶۸۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکین صنعتی به ثبت رسید و ازآنجایی که از بدو تأسیس هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی نداشته، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ طی آگهی تصمیمات شرکت و صورت‌جلسه مجمع عمومی با تغییرات اساسی در اعضاء هیئت مدیره و سهامداران و مدیرعامل نسبت به توسعه فعالیت‌ها اقدام نمود.

این شرکت با تغییر نام خود از نام لیزینگ سامان آریا به لیزینگ شهر در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ با اخذ مجوز از بانک مرکزی نسبت به توسعه فعالیت‌های خود اقدام نمود.

 

 

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران:

در تاريخ 5/4/1354 سازمان بازنشستگي و وظيفه مستخدمين ثابت شهرداري تهران به استناد ماده 58اصلاحي قانون شهرداريها و ماده 47 آئين نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 19/9/1345 هيأت وزيران به منظور ايجاد صندوق بيمه بازنشستگي كارمندان شهرداري تهران تشكيل و بر اساس ماده يك اساسنامه مصوب وزارت كشور ، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و بر اساس ضوابط بازنشستگي اداره مي گردد.
اولين اساسنامه سازمان در هنگام تشكيل در سال 1353 تدوين و به تصويب انجمن شهر تهران رسيده است و از تاريخ اولين تدوين با انجام يكسري تغييرات در سنوات 1368 و 1375 مجدداً ارائه گرديده كه آخرين تغييرات با اصلاح برخي از مواد به استناد موافقت مورخ 26/12/1375 مقام محترم وقت وزارت كشور در تاريخ 28/12/1375 به تصويب شهردار تهران رسيده است .

 

 

صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران:

  در راستای ارج نهادن به منابع انسانی که سرمایه اصلی هر سازمان را تشکیل می دهند و درجهت ارتقاء سطح معیشت وسطح رفاه کارکنان زحمتکش شهرداری تهران وبا عنایت به توجه ویژه شهردار محترم تهران به این مهم ، صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به استناد ماده واحده مورخ 09/02/1387 مصوب نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و براساس بخشنامه شماره  72628/8730 مورخ  27/03/1387 معاونت محترم مالی اداری شهرداری تهران تأسیس گردیده  و در تاریخ 10/04/1387 طی شماره ثبت 22796 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و فعالیّت خود را شروع  نموده است. 

 

 

 

شرکت تعاونی کارکنان شهرداری تهران(شهریار):

 شرکت تعاونی شهریار با الهام ازاصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق وسند همکاری با هدف ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه، افزایش بهره وری وبکارگیری پس اندازهای هرچند مختصر، ترویج وتحکیم مشارکت عمومی، تأمین نیازهای مشترک اقتصادی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی درتاریخ 10 / 11 / 1388 تحت شماره 366416 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی درتهران با سرمایه نه میلیون ریال منقسم به سی سهم سیصدهزار ریالی به ثبت رسیده است.