..... ....🌙 رمضان ماهى مبارک است كه ابتدايش رحمت ميانه ‏اش مغفرت و پايانش اجابت است... ماه برکت و بهار قرآن مبارک باد 🌸...خوش آمدید Members

Company’s Shareholders:

Major stocks of this corporation belong to “Shahr Bank” and the rest belongs to organizations and corporations of Municipality of Tehran.